Σε ένα άτομο που αναπνέει σε μεγάλο βαθμό μέσα από ανοιχτό το στόμα , θα δούμε τρία άμεσα προβλήματα. Χαμηλότερα επίπεδα CO2 στους πνεύμονες. Χαμηλή συγκέντρωση CO2 στο αίμα. Περιορισμένη ροή Ο2 στον εγκέφαλο και άλλους ιστούς. Γιατί είναι αυτό το πρόβλημα ; Τα χαμηλά επίπεδα του CO2 προκαλούν στο pH του αίματος να αυξηθεί, αντιθέτως από το αλκαλικό όριο και μια ειδοποίηση στέλνεται στον εγκέφαλο .

Πηγή : http://www.mindbodygreen.com/0-18512/why-you-should-practice-breathing-through-your-nose-and-not-your-mouth.html