ΚΓΔ (Κροταφο-Γναθική Διάρθρωση) και φυσική απόδοση!

Γνωρίζετε ότι  κατάσταση της ΚΓΔ  μπορεί να επηρεάσει τη φυσική απόδοση.

Οι προπονητές συχνά συστήνουν στους αθλητές να φορούν νάρθηκες σύγκλεισης ή στοματικούς νάρθηκες κατά τη διάρκεια αγώνων για αύξηση της κινητικής απόδοσης.

Έχει επίσης αναφερθεί πως η σωστή σύγκλειση συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της φυσικής απόδοσης.

Υπάρχει ένας απαραίτητος συστηματικός συγχρονισμός των μυών της κεφαλής και των γνάθων με τους άλλους μύες του σώματος για διατήρηση της σωστής θέσης του σώματος.

Έχει υποστηριχθεί πως η σύγκλειση και η θέση της κεφαλής επηρεάζουν το κέντρο βαρύτητας.

http://www.myofunctionaltherapy.gr/άρθρα/69/