Στοματική Αναπνοή – Κίνδυνος για την Υγεία

Η στοματική αναπνοή είναι ένα σημάδι που σχετίζεται με τις διαταραχές του ύπνου και της αναπνοής και την αποφρακτική άπνοια ύπνου σε παιδιά και ενήλικες.
Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των αλλαγών στην ανθρώπινη φυσιολογία κατά την αναπνοή του στόματος και πώς μπορεί να επηρεάσει τη στοματική και γενική υγεία στον άνθρωπο.
Παρουσιάζονται οι πιθανές αντιδράσεις που παράγονται σε κυτταρικό επίπεδο και πώς αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία.
Η στοματική αναπνοή επηρεάζει την ανταλλαγή O2/CO2 στους πνεύμονες, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή του Επαγώγιμου Παράγοντα Υποξίας (HIF) σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος, καθώς επίσης διεγείρει την παραγωγή Ερυθροποιητίνης στα νεφρά.
Η στοματική αναπνοή προκαλεί επίσης σημαντική απώλεια CO2, η οποία αυξάνει την παραγωγή διττανθρακικών στα νεφρά και την απελευθέρωση βασικών μετάλλων μέσω των ούρων.
Όλες αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να διευκολύνουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη χρόνιων ασθενειών στον άνθρωπο.
Συνιστάται να θεωρείται η στοματική αναπνοή ως μια στοματική συνήθεια που μπορεί να σχετίζεται με μια σειρά γεγονότων στην ανθρώπινη φυσιολογία που οδηγούν σε χρόνια προβλήματα υγείας.

Στοματική Αναπνοή – Κίνδυνος για την Υγεία
Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να θεωρούν την στοματική αναπνοή ως παράγοντα κινδύνου για την υγεία και να την αντιμετωπίζουν όσο το δυνατόν νωρίτερα.

 

Πηγή: European Society of Medicine
https://esmed.org/MRA/mra/article/view/3478